oldtown

AccommodationChinaEat & StayRestaurants

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า : [Part 3.1 – แชงกรีล่า … เส้นขอบฟ้าที่จางหาย]

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า : [Part 3.1 – แชงกรีล่า ตามหาเส้นขอบฟ้าที่หายไป] แชงกรีล่า เป็นดินแดนสมมุติที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Lost Horizon ของเจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ซึ่งเขาพรรณนาว่าแชงกรีลาเป็นดินแดนลึกลับอยู่ในเทือกเขาสูงชันทอดยาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาคุนลุน ในนวนิยายกล่าวว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ล้วนมีชีวิตยืนยาว มีความสุข

Share
Read More
China

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า : [Part 2.1 – ลี่เจียง เมืองมรดกโลก]

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า : [Part 2.1 – ลี่เจียง เมืองมรดกโลก] จากคุนหมิงนั่งเครื่องปร๊าดเดียวก็ถึง ลี่เจียง ตามโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่บินจริง แค่ 45 นาทีเท่านั้นเอง ตอนที่แล้ว

Share
Read More