Mindset ที่ดีของการขับรถ ลดอุบัติเหตุได้อย่างไร?

ผมคิดว่าคนสมัยนี้คงขับรถเป็นกันทุกคน การซื้อรถ มีรถขับทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อน เห็นเด็กมัธยมหรือมหาลัยก็เริ่มขับกันเป็นแล้ว

Read more