cablecar

China

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า : [Part 1.2 – พิชิต เขาซีซาน ลอดประตูมังกร]

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า : [Part 1.2 – พิชิต เขาซีซาน ลอดประตูมังกร] โปรแกรมวันนี้ช่วงเช้าเราไปเที่ยว เขาซีซาน เพื่อลอดประตูมังกรอันโด่งดัง ส่วนช่วงบ่าย แวะสักการะที่วัดหยวนทง วัดใหญ่แห่งเมืองคุนหมิง ตอนที่แล้ว  Part 1.1

Share
Read More